สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
THE MATHEMATICAL ASSOCIATION OF THAILAND
UNDER THE PRATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING

     ประกาศและข่าวสาร
ประกาศการสอบแข่งขัน คณิตศาสตร์ประจำ ปีการศึกษา 2561
1.ประกาศสถานที่สอบทั่วประเทศ [คลิก]
2.ประกาศเลขที่ สนามสอบ กรุงเทพและภาคกลาง [คลิก]
*** เลขที่นั่งสอบ สนามสอบอื่น สามารถดูได้ที่ตารางเลขที่นั่ง 1 วันทำการที่สนามสอบ 
3.ประกาศ รายชื่อ ผู้แข่งขัน สนามสอบ กรุงเทพ 
   3.1 ผู้แข่งขันประเภทเดี่ยว ระดับ ประถม [คลิก]
   3.2 ผู้แข่งขันประเภททีม ระดับ ประถม [คลิก]
   3.3 ผู้แข่งขันประเภทเดี่ยว ระดับ มัธยมต้น [คลิก]
   3.4 ผู้แข่งขันประเภททีม ระดับ มัธยมต้น [คลิก]
   3.5 ผู้แข่งขันประเภทเดี่ยว ระดับ มัธยมปลาย [คลิก]
   3.6 ผู้แข่งขันประเภททีม ระดับ มัธยมปลาย [คลิก]
4. ประกาศ รายชื่อ ผู้แข่งขัน สนามสอบ ภาคกลาง
   4.1 ผู้แข่งขันประเภทเดี่ยว ระดับ ประถม [คลิก]
   4.2 ผู้แข่งขันประเภททีม ระดับ ประถม [คลิก]
   4.3 ผู้แข่งขันประเภทเดี่ยว ระดับ มัธยมต้น [คลิก]
   4.4 ผู้แข่งขันประเภททีม ระดับ มัธยมต้น [คลิก]
   4.5 ผู้แข่งขันประเภทเดี่ยว ระดับ มัธยมปลาย [คลิก]
   4.6 ผู้แข่งขันประเภททีม ระดับ มัธยมปลาย [คลิก]
5. ประกาศ รายชื่อ ผู้แข่งขัน สนามสอบ นครปฐม
นครปฐม สถานที่สอบ : โรงเรียนห้วยจรเข้ จ. นครปฐม
**** มีการเปลี่ยนสถานที่สอบจากเดิม โรงเรียน พระปฐมวิทยาลัย เป็น โรงเรียนห้วยจรเข้
   5.1 ผู้แข่งขันประเภทเดี่ยว ระดับ ประถม [คลิก]
   5.2 ผู้แข่งขันประเภททีม ระดับ ประถม [คลิก]
   5.3 ผู้แข่งขันประเภทเดี่ยว ระดับ มัธยมต้น [คลิก]
   5.4 ผู้แข่งขันประเภททีม ระดับ มัธยมต้น [คลิก]
   5.5 ผู้แข่งขันประเภทเดี่ยว ระดับ มัธยมปลาย [คลิก]
   5.6 ผู้แข่งขันประเภททีม ระดับ มัธยมปลาย [คลิก]
6. ประกาศ รายชื่อ ผู้แข่งขัน สนามสอบ นครราชสีมา
   6.1 ผู้แข่งขันประเภทเดี่ยว ระดับ ประถม [คลิก]
   6.2 ผู้แข่งขันประเภททีม ระดับ ประถม [คลิก]
   6.3 ผู้แข่งขันประเภทเดี่ยว ระดับ มัธยมต้น [คลิก]
   6.4 ผู้แข่งขันประเภททีม ระดับ มัธยมต้น [คลิก]
   6.5 ผู้แข่งขันประเภทเดี่ยว ระดับ มัธยมปลาย [คลิก]
   6.6 ผู้แข่งขันประเภททีม ระดับ มัธยมปลาย [คลิก]
 7. ประกาศ รายชื่อ ผู้แข่งขัน สนามสอบ ขอนแก่น
   7.1 ผู้แข่งขันประเภทเดี่ยว ระดับ ประถม [คลิก]
   7.2 ผู้แข่งขันประเภททีม ระดับ ประถม [คลิก]
   7.3 ผู้แข่งขันประเภทเดี่ยว ระดับ มัธยมต้น [คลิก]
   7.4 ผู้แข่งขันประเภททีม ระดับ มัธยมต้น [คลิก]
   7.5 ผู้แข่งขันประเภทเดี่ยว ระดับ มัธยมปลาย [คลิก]
   7.6 ผู้แข่งขันประเภททีม ระดับ มัธยมปลาย [คลิก]
8. ประกาศ รายชื่อ ผู้แข่งขัน สนามสอบ อุบลราชธานี
   8.1 ผู้แข่งขันประเภทเดี่ยว ระดับ ประถม [คลิก]
   8.2 ผู้แข่งขันประเภททีม ระดับ ประถม [คลิก]
   8.3 ผู้แข่งขันประเภทเดี่ยว ระดับ มัธยมต้น [คลิก]
   8.4 ผู้แข่งขันประเภททีม ระดับ มัธยมต้น [คลิก]
   8.5 ผู้แข่งขันประเภทเดี่ยว ระดับ มัธยมปลาย [คลิก]
   8.6 ผู้แข่งขันประเภททีม ระดับ มัธยมปลาย [คลิก]
9. ประกาศ รายชื่อ ผู้แข่งขัน สนามสอบ พิษณุโลก
   9.1 ผู้แข่งขันประเภทเดี่ยว ระดับ ประถม [คลิก]
   9.2 ผู้แข่งขันประเภททีม ระดับ ประถม [คลิก]
   9.3 ผู้แข่งขันประเภทเดี่ยว ระดับ มัธยมต้น [คลิก]
   9.4 ผู้แข่งขันประเภททีม ระดับ มัธยมต้น [คลิก]
   9.5 ผู้แข่งขันประเภทเดี่ยว ระดับ มัธยมปลาย [คลิก]
   9.6 ผู้แข่งขันประเภททีม ระดับ มัธยมปลาย [คลิก]
10. ประกาศ รายชื่อ ผู้แข่งขัน สนามสอบ เชียงใหม่
   10.1 ผู้แข่งขันประเภทเดี่ยว ระดับ ประถม [คลิก]
   10.2 ผู้แข่งขันประเภททีม ระดับ ประถม [คลิก]
   10.3 ผู้แข่งขันประเภทเดี่ยว ระดับ มัธยมต้น [คลิก]
   10.4 ผู้แข่งขันประเภททีม ระดับ มัธยมต้น [คลิก]
   10.5 ผู้แข่งขันประเภทเดี่ยว ระดับ มัธยมปลาย [คลิก]
   10.6 ผู้แข่งขันประเภททีม ระดับ มัธยมปลาย [คลิก]
11. ประกาศ รายชื่อ ผู้แข่งขัน สนามสอบ สุราษฎร์ธานี
   11.1 ผู้แข่งขันประเภทเดี่ยว ระดับ ประถม [คลิก]
   11.2 ผู้แข่งขันประเภททีม ระดับ ประถม [คลิก]
   11.3 ผู้แข่งขันประเภทเดี่ยว ระดับ มัธยมต้น [คลิก]
   11.4 ผู้แข่งขันประเภททีม ระดับ มัธยมต้น [คลิก]
   11.5 ผู้แข่งขันประเภทเดี่ยว ระดับ มัธยมปลาย [คลิก]
   11.6 ผู้แข่งขันประเภททีม ระดับ มัธยมปลาย [คลิก]
12. ประกาศ รายชื่อ ผู้แข่งขัน สนามสอบ สงขลา
   12.1 ผู้แข่งขันประเภทเดี่ยว ระดับ ประถม [คลิก]
   12.2 ผู้แข่งขันประเภททีม ระดับ ประถม [คลิก]
   12.3 ผู้แข่งขันประเภทเดี่ยว ระดับ มัธยมต้น [คลิก]
   12.4 ผู้แข่งขันประเภททีม ระดับ มัธยมต้น [คลิก]
   12.5 ผู้แข่งขันประเภทเดี่ยว ระดับ มัธยมปลาย [คลิก]
   12.6 ผู้แข่งขันประเภททีม ระดับ มัธยมปลาย [คลิก] 


สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
มีสำนักงานอยู่ ณ ห้อง 909/10 ชั้น 9 อาคารมหาวชิรุณหิศ
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330
โทรศัพท์และโทรสาร : 02–2527980
สงวนลิขสิทธิ์ปี 2561 โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์