เฉลิมพระชนม์มงคลขวัญพันพรรษา
 พระบุญญาแผ่อนันต์นิรันดร์สมัย
 คือมารดรป้องปกพสกไทย
 ถวายใจจงรักภักดีพูน
 
 พระคุณเย็นเพ็ญกระจ่างสว่างชาติ
 พระแผ่สุขแผ้วทุกข์ราษฎร์ดังแสงสูรย์
 พระกรุณามหานทีบริบูรณ์
 พระกิจกูลเปรมปรีดิ์พระบริบาล
 
 เพราะสุขของผองประชาข้าพระบาท
 คือสิ่งซึ่งพระศรีนาถเกษมศานต์
 จึงสิ่งอันสรรค์กมลชนสำราญ
 คือทุกวารพระพันปีนิรามัย
 
 ขอเรืองโรจน์อุดมชัยพระไตรรัตน์
 อำนวยพรสิริสวัสดิ์นิรัติศัย
 พระบารมีพระชนกาธิเบศรไทย
 ถนอมไท้ดลพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 (ประพันธ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ)